سیستم گسیل کامپیوتری کامیون ها در معادن روباز و بررسی امکام اجرای آن در معادن ایران

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده آربی سرکیسیان، سعید محسنی
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد