بررسی تاثیر سختی خوراک بر توان مصرفی آسیاهای خودشکن در مدار خردایش کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده احمد اکبری نسب، عباس سام، صمد بنیسی
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد