بررسی تاثیر دانه بندی سنگ معدن ورودی بر کارایی عملیات سنگ شکنی مجتمع مس سرچشمه

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده محسن امیررحمت، محمد رضا صادق زاده
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد