بررسی فرآوری میکا از گرانیت های منطقه گراواشاهین دژ

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده عطاالله بهرامی، مصطفی ملایی، میرصالح میرمحمدی، سیدضیاءالدین شفائی
تاريخ برگزاری ۲۹ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: آذربایجان غربى