شبیه سازی نرم افزاری عملکرد مدار خردایش تر واحد نیمه صنعتی فرآوری تیتانیوم کهنوج

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده رضا دهقان، امیر آرش رفیعی، مهدی نصرآبادی
تاريخ برگزاری ۰۱ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: کرمان