بررسی پایداری شیب دیواره طرح ۱۵ ساله معدن شماره ۳ گل گهر

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده حسین اکبری جور ، احمد رفیع زاده ، محسن نجف آبادی ، اردشیر عسکری و علی میردار منصور پناهی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد