بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و اقتصادی آهک و ایگنمبریت سازند قم به منظورجایگزینی با منابع شن و ماسه رودخانه ای

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده بهزاد تخم چی و حامد سروش
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: قم