تخمین بار سقف در تونلهای معدن زغال سنگ طبس با استفاده از اندازه گیری برجا

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده احمد جعفری ، حسن پژمان فرد ، مهدی یوسفی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: یزد