تعیین شیب پایدار دیواره های معدن سنگ آهن چادرملو

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده سعید بداغ آبادی و محمد عطایی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد