تعیین فرایند حفر و پیشروی تونلهای بزرگ مقطع در روش چالزنی- آتشباری

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده مسعود منجزی ، احمد رضا صیادی و رضا ضیایی نژاد
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد