تحلیل عددی پایداری دیواره های معدن مس تخت گنبد سیرجان به کمک روش المان مجزای دو بعدی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده علی میردار منصور پناهی ، مهناز حسنی ، مجید مقامی و حسین اکبری جور
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد