تخمین قابلیت تراشه شدن توده های سنگی با استفاده از رده بندی های RMR و Q

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده سید داوود محمدی و غلامرضا خانلری
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد