تأثیر پارامترهای مقاومت برشی در تغییر شکل پذیری تونل ۴ غربی معدن زغالسنگ پروده ۵ طبس

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده عباس مجدی ، احمد جعفری ومحمد هاشم عرب زاده
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: یزد