تحلیل و طراحی پوشش بتن مسلح آبراهه های تحت فشار نیروگاه برق آبی سد مسجد سلیمان

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده حمیدرضا توکلی ، دکتر کورش شهریار و دکتر رضا رحمان نژاد
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴
دریافت مقاله

کلید واژه ها: خوزستان