بررسی فنی اقتصادی معدن ذغال سنگ پروده III طبس به مدت ۵ سال

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده علی دباغ و وجیهه کافی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: یزد