بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیم برش الماسه به منظور استخراج گرانیت برای اولین بار درایران در معدن گرانیت گزیک ، بیرجند

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده سید امیر اسعد فاطمی و احمد پروین
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: خراسان جنوبى