آلومینیم، واقعیات راهکار توسعه

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده اکبر ساریخانی ، هاله عزیزی و بهزاد تخم چی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد