تعیین حد روباز – زیرزمینی بر اساس بیشینه سازی ارزش خالص فعلی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده احمدرضا صیادی ، کورش شهریار ، سعید کریمی نسب و فرهاد صمیمی نمین
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد