نقش مدیریت مواد زائد در افزایش سوددهی و کاهش اثرات زیان بار کارخانجات تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده علیرضا غفوری راینی ، صمد بنیسی و علی ملا حسینی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد