بررسی مزیت نسبی معادن در حال بهره برداری کائولن ایران با استفاده از روش هزینه منابع داخلی(DRC)

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده محمد حسین بصیری و فاطمه سادات نبی یان جوردی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد