طراحی و تهیه نرم افزاری جهت تخمین هزینه سرمایه ای ماشین آلات معادن روباز

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده احمدرضا صیادی ، سید کاظم اورعی و اکبر کیانی
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد