تشخیص گونه های سنگی با استفاده از منطق فازی در یکی از مخازن نفتی ناهمگون ایران

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی محمد باقری ، حسام آلوکی بختیاری ، بیژن بیرانوند و مهدی فصیح
تاريخ برگزاری ۰۲ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: منطقفازی مخازننفتی زمین شناسی نفت سایر موارد