طرح ایجاد سامانه جامع مدیریت پایگاه داده های حوادث معدنی

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده محمدرضا آصف و سید شمس الدین سیاسی راد
تاريخ برگزاری ۰۳ مرداد ۱۳۸۴

کلید واژه ها: خراسان شمالى