نگرشی مورفو تکتونیکی بر گسل قطر- کازرون و گستره پیرامون آن

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده قدرت الله فرهودی- رضا درخشانی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
گسل قطر- کازرون، یکی از مهمترین گسلهای کشورمان است که از جنوب کوه دینار شروع شده و تا ساحل بوشهر در خلیج فارس، ادامه دارد. به عقیده پاتینسون و تکین (1971)، این گسل از یک شکستگی پی سنگ بوجود آمده است. گسل مذکور با روند شمالی- جنوبی کمربند چین خورده زاگرس را قطع کرده و در این میان مسبب ایجاد تغییرای در طرفین خود گشته است که از آن جمله می توان به تغییر در توپوگرافی، میدانهای نفتی، گنبدهای نمکی، لبه زاگرس چین خورده، محور ناودیس خلیج فارس، لرزه خیزی، چینه شناسی و نحوه چین خوردگی اشاره کرد.

کلید واژه ها: فارس