بررسی ساختمانهای بزرگ مقیاس مجموعه دگرگونی سورسات (شاهین دژ)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عباس قاسمی- محسن پورکرمانی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
سه حادثه تغییر شکلی متفاوت در مجموعه دگرگونی سورسات واقع در منطقه سنندج- سیرجان ثبت شده است. ارتباطات صحرائی و مطالعه ریز ساختمانها نشانگر یک مدل کوهزایی بوده که شامل یک حادثه کوتاه شدگی است (D1). در اثر این فاز یک چین ایزوکلینال خوابیده در منطقه ایجاد شده است. در طی این فاز و به دنبال آن نفوذ توده های گرانیتوئیدی در منطقه به طور مستمر ادامه داشته که موجب افزایش چین خوردگی مجدد مجموعه دگرگونی شده است. (D2). به دنبال این فاز (D2) یک فرونشست ثقلی ناشی از ضخیم شدگی سنگهای تشکیل دهنده کمربند کوهزایی در منطقه روی داده است (D3). تورق غالب مشاهده شده در منطقه بر اثر فاز تغییر شکلی اول (D1) و تقریباٌ به موازات لایه بندی اولیه موجود در سنگها ایجاد شده است. در کل، مجموعه فوق را می توان به صورت یک مجموعه مغزه ای (Core Complex) که بر اثر عملکرد گسلهای عادی و فرسایش (قبل از الیگوسن) در سطح زمین ظاهر شده اند، در نظر گرفت.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى