تعیین ضریب کیفیت (Q) برای منطقه بجنورد در استان خراسان

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نرگس افسری، عباس مهدویان، محسن پور کرمانی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

  •  

چکیده:
کشور ایران از نقطه نظر لرزه‌خیزی کشوری است که اکثر مناطق آن زلزله‌خیز می‌باشد. زلزله در گذشته‌های دور و همین طور در سالهای اخیره همواره خسارات زیادی چه از نظر مادی و چه از نظر جانی در برداشته است. در شمال خراسان که منطقه بجنورد نیز جزء آن است از دیرباز زلزله‌های مخرب فراوانی در آن رخ داده و باعث تلفات زیادی گردیده است. بنابراین شناخت و بدست آوردن پارامترهای زلزله هم از لحاظ اقتصادی و هم از نقطه نظر اجتماعی قابل توجه است.
در این مقاله ضریب Q به عنوان یکی از پارامترهای مرتبط با زلزله خیزی و ساختار زمین شناسی منطقه محاسبه گردیده است. داده‌های مورد استفاده مربوط به زلزله مورخ شانزدهم بهمن ماه سال 1375 (مطابق با چهار فوریه سال 1997 میلادی) می‌باشد که توسط ایستگاههای شتابنگاری راز، آشخانه، بارزو، مراوه تپه، کلاله، نیشابور، گنبد کاووس، امام قلی و مشهد ثبت شده‌اند. با استفاده از میزان تضعیف دامنه موج S مقدار Q برای فرکانسهای مرکزی مختلف با استفاده از روش امواج مستقیم محاسبه شده است (Aki، 1980). مقادیر Q محاسبه شده برای منطقه بجنورد با چگونگی ساختار تکتونیکی و فعالیت زلزله‌خیزی منطقه تطابق دارد. این مقادیر وابستگی فرکانسی طبق رابطه  را بخوبی نشان می‌هد.

کلید واژه ها: ضریبکیفیت زلزله بجنورد لرزه زمین ساخت خراسان شمالى