معرفی جنس جدید Epijuresanites برای اولین بار از گونیاتیت های پرمین در ایران مرکزی ( اصفهان – چاهریسه ) .

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نازنین باقری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

First Report on Epijuresanites  , New Genus From Permian Goniatitdae of Central Iran ( Isfahan – Chahriseh Area ).
vNazanin Baghery
v Department of Geology , Factulty of Sciences , University of Isfahan.
ABSTRACT:
A section in northeast of isfahan controlled regrding to accurate age of goniatitdae whiten that section . The sequance in chahriseh area that yeilded those goniatits is composed of these sandy limestone.
New genus that is discovered Epijuresanites pilnikovensis .
This is the first report on lower permian goniatitdae from central iran.
The species is been reported by zakharov ( ۱۹۹۹) from russian.
Withen the sequance several macro fauna can be collected such as:
Brachiopoda , Gastropoda , Porifera , Cnidaria , Bryozoa , Trilobita , Pelecypoda. The presence of this permian goniatitdae can be used for Internation Geological Corolation

چکیده :
نهشته های پرمین در شمال شرق اصفهان واقع در ناحیه چاهریسه ومنطقه مورد مطالعه (باقر آباد – دیزلو ) با لایه هایی از ماسه سنگ به ضخامت 1 تا 2 متر که در قاعده سکانس پیشرونده می باشد ، آغاز شده و با دولومیت زرد و آهکهای ضخیم لایه تا متوسط لایه تیره حاوی فسیلهای فراوان ادامه می یابد و در پایان به یک افق ماسه سنگ
کوارتزیتی قهوه ای تا قرمز رنگ می رسد .
در منطقه مورد مطالعه نمونه هایی از بقایای راسته گونیاتیت ها که به خوبی محافظت شده بود کشف گردید که با بررسی دقیق تر منجر به کشف جنس جدید   Epijuresanites گشت که قبلا از کشور شوروی گزارش شده است   Zakharov    (1999) .
به همراه گونیاتیت ها در منطقه مورد مطالعه بقایای زیادی از موجودات مختلف کشف گردیده  که بطور خلاصه می توان آنها را به :
براکیوپودها ، گاستروپودها ، اسفنجها ، مرجانها ، بریوزئرها و تریلوبیت ها و دوکفه ایها تخصیص داد .
امید است در آینده تحقیقات بیشتری بر روی شاخه های ذکر شده در بالا انجام پذیرد . 

کلید واژه ها: گونیاتیت چینه شناسی و فسیل شناسی اصفهان