نگرشی بر میکروفسیل های کندریشتین (ماهیان) از فامنین (دونین پسین) ایران مرکزی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کورش رشیدی حسین غلامعلیان واچیک هایراپطیان
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
A few endemic taxa of Iran and North Gondwana, were revealed from a very rich chondrichthyan collection in Famennian shallow-waters of Iran. Also, some new shark teeth have been recovered from Bashi and Dalmeh sections (northeastern Ardekan) and Chahriseh locality (northeastern Esfahan).
 
The presence of these remains in the Early and Late Famennian (crepida and expansa Zones based on conodont dating) can be considered as some key horizons in Central Iran. These rich faunas can present and evaluate biostratigraphic and chondrichthyan-based biofacies models which are similar to the data obtained by conodonts

چکیده:
مطالعه رده کندریشتین ها (ماهیان) به دلیل فراوانی در رسوبات کم عمق فامنین در ایران و حضور تاکسون های محدود به پلاتفرم ایران و شمال گندوانا حائز اهمیت می باشد.
تعدادی از دندان های کندریشتین با استفاده از روش اسیدشویی از نواحی باشی و دالمه (شمال شرق اردکان) و چاهریسه (شمال شرق اصفهان) به دست آمده است. آخرین نتایج حاصل از مطالعه نمونه های ایران به منظور بیواستراتیگرافی و بیوفاسیس بر اساس این داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین افق های دربرگیرنده این بقایا از نظر فونای کنودونتی، سنی و بیوفاسیس استاندارد کنودونتی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس حضور این بقایا به صورت افق هایی در فامنین زیرین (crepida Zone) و فامنین بالایی (expansa Zone) ایران مرکزی محرز

کلید واژه ها: میکروفسیل چینه شناسی و فسیل شناسی سایر موارد