محیط تشکیل خاکهای لاتریتی در منطقه کانکاوولی,ایالت ماهاراشترا در کشور هندوستان

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده جلال دورقی-ک-آ-شرما
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۳

Abstracts
The area covered by present investigations, is about ۳۰۰ Sq. Km. in extend and it is located in South West part of Maharashtra
                The area mainly contains the formations from Archeans that are mainly represented by phyllites, conglomerates and quartzites etc. to recent -subrecent sands and alluvium.  Laterites, which are Pleistocene in age are derived by leaching and redposition processes acting on traps and Precambrian on the high plateaux of the Western Ghat ranges bordering the eastern side of the area under consideration.  The laterite and lateritic soils are mostly ferruginous with dark brown, red and blackish red color.
                The studies of various oxides such as Fe۲O۳,Al۲O۳,TiO۲ and SiO۲ on ۱۶ samples show high percentage of silica.  Aluminium and iron have relatively low solubility over a wide range of pH.  Under acidic conditions, in the presence of organic matter and ground water circulation, aluminium and iron are taken in to solution and retained at site in the form of hydroxides.  The presence of pH between ۵.۱۲-۷.۲۰% shows poor mobility of aluminium and iron than that of silica, therefore showing more concentration of Fe and Al.
 
 

چکیده
مساحت منطقه مورد مطالعه در حدود 300 کیلومتر مربع می باشد و در قسمت جنوب غربی ماهاراشترا واقع شده است.  سازندهای موجود در منطقه عبارتند ازArcheanکه شامل فیلیت ها,کنگلومراهاوکوارتزیت هامی باشند و سازندهای جوانتر که ترکیبات ماسه سنگی عصر حاضر هستند. لتریتها که دارای سن پلیستوسن میباشند عمدتاً توسط روش شسته شدگی املاح و رسوب شدگی مجدد سنگهای بازالت سازند Deccan  trap  و سنگهای Precambrian در مناطق مرتفع رشته کوههای غربی بوجود می آیند. خاکهای لتریتی دارای مقدار زیادی ترکیبات آهن دار میباشند و رنگ قهوه ای پررنگ و قرمز مایل به سیاه دارند.
به طور کلی 16 نمونه برای مطالعات شیمیایی از منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و درصد نشان میدهد که درصدSiO2  به مراتب بیشتر از درصد عناصر دیگر میباشد. آلومینیوم و آهن نسبتاً حلالیت کمتری در pH مختلف دارند. تحت شرایط اسیدی در مجاورت مواد آلی توسط چرخه آبهای زیرزمینی آلومینیوم و آهن انتقال یافته و به صورت هیدرواکسید رسوب میکنند. وجود pH بین %12/5 – %20/7 نشان دهنده تحرک کم آلومینیوم و آهن نسبت به سیلیکا میباشد. در نتیجه تجمع آلومینیوم و آهن نسبت به سیلیکا بیشتر است.
 

کلید واژه ها: هندوستان آلومینیوم آهن لاتریت رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی سایر موارد