مطالعه کانی شناسی و توزیع کانیهای سنگین منطقه میوه رود، استان آذربایجان شرقی

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محرمی، رضا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰
در کل 117 نمونه برای مطالعات کانی سنگین و 5 نمونه برای تجزیه پراش پرتو ایکس به منظور تایید مطالعات کانی شناسی و شناسایی کانی های مجهول برداشت گردید. نمونه برداری از شمال رودخانه حاجیلر چای در مساحتی به وسعت 28 کیلومتر مربع صورت گرفت. در مناطقی که ضخامت رسوبات بیشتر بود تعداد 13 حلقه چاه اکتشافی به عمق 3 تا 10 متر حفر گردید. در مطالعات کانی شناسی نمونه ها، حدود 40 نوع کانی شناسایی شد. که از 117 مورد 40 نمونه دارای طلا بودند. علاوه بر آن کانیهای عنصر آهن مانند هماتیت، مگنتیت، جاروسیت، پیریت، اولیژیست، گوتیت، لیمونیت، بیشترین گستردگی و فراوانی را نشان میدهند. عیار و گستردگی کانیهایی مثل گارنت و اپیدوت نیز بالاست. کانیهایی مثل  شئلیت، زیرکن، آپاتیت، پراکندگی نسبتاً کمتری نسبت به کانیهای قبلی دارند.
گسترش و تنوع کانیهای تیتان دار در منطقه زیاد می باشد ولی مقدار این کانیها به نسبت کم میباشد. برخی کانیها همچون کانیهای سرب وروی، مس ومنگنز و جیوه گسترش و مقادیر کمتری را به خود اختصاص داده اند.
با رسم نمودارهای توزیع کانیهای مختلف مشخص گردید که اکثر آنها در قسمت جنوبی  منطقه دارای عیار بالایی می باشند. که نشانگر وجود منشاٌ کانیهای سنگین در قسمت جنوبی منطقه است. و در کل، منطقه با مطالعات کانیایی انجام گرفته به صورت یک ناحیه با ارزش معدنی مخصوصا‏ً از نظر وجود فلزات پایه باید مورد توجه و اکتشاف ویژه ای قرار گیرد.

کلید واژه ها: کانیهایسنگین زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد