مطالعه جواهر شناسی و زمین شناسی سنگهای زینتی منطقه جنوب شرق میانه استان آذربایجان شرقی

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محرمی، رضا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰
چکیده
محدوده مورد مطالعه از نظر ترکیب واحدهای چینه شناسی بیشتر به سنگهای آتشفشانی ائوسن و الیگوسن تعلق دارد که مساحت اعظم منطقه را تحت پوشش قرار داده اند. بر اساس مطالعات پتروگرافی و تجزیه های شیمیایی مشخص شد که اکثر سنگهای زینتی در میزبان آندزیتی وآندزیت یازالتی حضور دارندو در بقیه سازندها حضور سنگهای زینتی کم بوده و غیر اقتصادی است( جدول 1، شکل 1).
با تکیه بر  مطالعات جواهر شناسی و تجزیه های شیمیایی و مقاطع تهیه شده از انواع سنگهای زینتی مشخص گردید که این سنگها دارای رنگ، اندازه، شکل مناسب، خلوص و شفافیت بالایی بوده و بدون درز و ترک میباشند و عوامل رنگ زا اکثراً ترکیبات آهن و منگنز و در مواردی کروم، نیکل و کبالت بوده که رنگهای آبی کم رنگ، قهوه ای، قرمز، نارنجی، سیاه با بافتهای متنوع و جذاب را بوجود آورده اند(جدول 2). که میتوانند مصارف عمده ای در جواهر سازی، خلق آثار هنری، نمونه های کلکسیونی و... داشته باشد.
با تحقیقات صورت گرفته در پنج نقطه ماده معدنی شناسایی شد. با محاسبات آماری انجام گرفته و ترانشه های حفر شده جهت تعیین عمق ماده معدنی، ذ خیره احتمالی معدن 50 تن سنگ زینتی با ارزش برآورد شده است که در نوع خود کم نظیر می باشد.
 

کلید واژه ها: جواهرشناسی میانه آذربایجانشرقی سنگزینتی زمین شناسی اقتصادی واکتشاف آذربایجان شرقى