بررسی کاربرد پرتو لیزر در عمر سنجی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا - جلالی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸

در سالهای اخیر تحول عظیمی در زمینه عمر سنجی و (زمین- گاهشناسی) رخ داده است. پرتو های لیزر که عموماٌ در موارد مختلف کاربردهای شگفت آوری دارند در رشته زمین شناسی و موضوع عمر سنجی نیز نتایج خوب و قابل صرفه ای را در معرض پژوهشگران قرار می دهند که همراه با دقت بالا و بر مبنای آرگون موجود در نمونه ها و مواد می باشد و این موضوع راهگشای پژوهشهای در ارتباط با تاریخچه سنگ ها می باشد.
طی یک مطالعه زمین شناسی در ژاپن، طرحی سه ساله در خصوص توسعه روش عمر سنجی 40Ar/Ar39 با استفاده از نمونه های مختلف در سال 1994 با استفاده از تکنیک گداخت لیزری انجام گرفت و در این بررسی سیستم عمر سنجی مذکور تشریح و نتایج آن ارائه می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد