ارزیابی پتانسیل فسفات کوه سفید رامهرمز وبهینه سازی محل کارخانه تغلیظ فسفات در خوزستان

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مجید پور مقدم دکتر بیژن اسفندیاری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACTPhosph ate has long been know in the cretaceous to teriary phosphogenic province of North Africa and the Middle East these deposits formed in the ancient tethys sea. The eastern and of this province seems to be in south wetern Iran. The frist deposits to be found in Iran by members of the Geological survey in ۱۹۶۴. Which seemed to have some significance, are in the late Eocene pabdeh formation In due of   course, prospecting has indicated phosphate in this horizon over a distance۶۰۰km. But subsequent detailed study by trenching has not yet revealed an economic deposit grade are not generally high and the beds are markedly lenticular and not thick. Meanwhile, phosphate has also been found at other horizons in the lower cretaceous where gamma ray loggring in oil bores has suggested its presence, in the upper cretaceous, the paleocene the lower Eocene and the lower oligocene, None of these
seem to have as much expectancy as economic occurences as the pabdeh phosphate.
 

چکیده :
سابقه وجود فسفات را در کرتاسه از آغاز تا انتهای فسفات های ایالتهای دوران سوم زمین شناسی از شمال آفریقا وآسیای ‌‌‌مرکزی را طولانی میدانند. این ذخایر در دریای قدیمی تتیس تشکیل شده‌اند و بنظر میرسد انتهای شرقی این مناطق وایالتها در جنوبغربی ایران باشد. اولین ذخایری که پیدا شدند در ازران مناطقی مربوط به زمین شناسی در سال1964 بررسی شده اند که بنظر میرسد اهمیت زیادی در فودمیشن پابده از ائوسن بالایی داشته باشند. در حقیقت دور نمای فسفات از بالای خط افق فاصله 600 KM  کیلومتر را نشان میدهد، اما مطالعلات جزئی تر فسفات در سالهای بعد بوسیله حفاریها نشان میدهد ذخایر اقتصادی آن هنوز اکتشاف نشده است. بطور کلی طبقات ان ( فسفاتها ) جور نیستند وبطور برجسته اند ولی نه ضخیم وبصورت عدسی های زاویه دار هستند، در حال حاضر در کرتاسه بالا‌ تزریق وجود دارد ولی در کرتاسه زیرین اشعه گاما از منافذ نفتی عبور میکند و بنظر نمیرسد تشکیلات فسفات پابده توجیه اقتصادی زیاد داشته باشد.

کلید واژه ها: فسفات زمین شناسی اقتصادی واکتشاف خوزستان