بررسی وضعیت ذخائر آنتیموان در ایران با نگرشی به تیپ های کانی سازی

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علیرضا باباخانی ، مانا رحیمی ، علیرضا جعفری راد ، محمد صادقی ، سیدتقی دل آور
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :
      According to the exist studies more than ۲۴ Antimony ore deposites and indications has been indicated in iran that most of them has lose relationship with mineralization of gold, silver and Arcenic in epithermal type.
       With contemplating of host rocks , magmatic regim in area, tectonc condition and distribution of ore deposits and indication, following area for gathering different data suth as : geochemical , geophysical , geological, remote sensing data and ect in order to integrating data and reaching to promising area in GIS system for continuing of     exploration, in target area , has proposed.
۱.                     Khorasan province in volcanic – intrusive belt of Kashmar – Torbat Heydarieh and Neogen dacitic dome in Ferdous – Khosf belt .
۲.                      Shahindej belt in western Azarbayejan – zanjan province
۳.                      Ancient metamorphic rocks in Anarak – Khor belt in Esphahan province
۴.                      Young magmatism in Sanandaj – Hamedan belt.
۵.                      Zahedan – Nehbandan belt in Sistan & Balouchestan – South of Khorasan provinces

چکیده :
     بر اساس بررسیهایی که تاکنون صورت گرفته ، بیش از 24 کانسار و اثر معدنی آنتیموان که عمدتاً از نوع اپی ترمال بوده و در ارتباط تنگاتنگ با کانی سازی طلا، جیوه و آرسنیک می باشند شناسایی شده است با توجه به نوع سنگ میزبان ، ماگماتیسم منطقه ، موقعیت تکتونیکی و پراکندگی کانسارها و اندیسهای آنتیموان ، مناطق زیر جهت گردآوری اطلاعات مختلف معدنی ، ژئوشیمیایی ، ژئوفیزیکی ، دورسنجی و زمین شناسی و … به  منظور تلفیق اطلاعات و مدل سازی و معرفی مناطق امیدبخش در سیستم GIS برای ادامه کارهای اکتشافی پیشنهاد می گردد :
1-  استان خراسان در نوار آتشفشانی – نفوذی کاشمر – تربت حیدریه و گنبدهای داسیتی نئوژن در محور فردوس – خوسف
2-     استان آذربایجان غربی – زنجان در محور شاهیندژ
3-     استان اصفهان در دگرگونی های قدیمی محور انارک – خور
4-     استان همدان –  کردستان در ماگماتیسم جوان محور همدان – سنندج
5-     استان سیستان و بلوچستان – جنوب خراسان در محور زاهدان – نهبندان
 

کلید واژه ها: آنتیموان اپیترمال استانخراسان مدلسازی زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد