مطالعات پیش امکانسنجی کارخانه فرآوری کانسنگ اکسیده طلای ارغش

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احمدرضا صیادی سید محمد سید علیزاده گنجی رامین دوست محمدی مریم صادق بیگی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۳>

The Cheshmeh Zard gold deposit is located in the southwest of Nishabour, NE of Iran. The method of cyanid leaching and absorption on the zinc foil is proposed for gold metal extraction on the basis of mineral processing study (Pilot test). So far, mineral processing studies have not been carried out on the sulfid zone of this deposit.
In feasibility studies, one of the important steps is the design of mineral processing plant and the evlauation of their expenses. This article presents mineral processing operations, selection of required machinaries plus their capacity, and eventually, estimation of costs of the main items. Mineral processing plant is designed in two variants of  ۳ and ۴.۵ years for exploitation and processing the oxide zone of the whole deposit. The capital cost of equipment expenses, planned in two variants, are estimated based on internal and external prices.  Finally, with the procedures and current studies of mine design, we are able to achieve the econamic evaluation of the whole project and its indicators.

 

چکیده
کانسار طلای چشمه زرد در جنوب باختری نیشابور واقع شده و عملیات اکتشاف نیمه تفصیلی آن مراحل نهایی خود را می گذراند. بر اساس مطالعات فرآوری انجام شده در مقیاس نیمه صنعتی، روش لیچینگ سیانوری طلا و جذب بر فویل روی جهت استحصال طلای بخش اکسیده این کانسار پیشنهاد شده است. تاکنون هیچگونه مطالعه‌ای در خصوص فرآوری بخش سولفوره صورت نگرفته است. یکی از مراحل مهم مطالعات امکان‌سنجی، طراحی کارخانه فرآوری و برآورد هزینه‌های مربوطه می باشد. در این مقاله خلاصه‌ای از بررسیهای انجام شده در رابطه با فرآیند عملیات فرآوری،‌ انتخاب ماشین آلات، ظرفیت‌سنجی و نهایتا برآورد هزینه اقلام اصلی کارخانه فرآوری ارائه شده است. کارخانه فرآوری برای دو گزینه طول عمر 3 و 5/4 سال جهت استحصال کل طلای بخش اکسیده طراحی شده است. هزینه‌های اصلی مربوط به دو گزینه مورد بررسی به دو صورت هزینه خرید خارجی و داخلی به تفکیک برآورد شده که نهایتا استفاده از تجهیزات ساخت داخل به علت دسترسی آسان و مناسب بودن قیمتها پیشنهاد گردید. با استفاده از نتایج این مطالعه و همچنین بررسیهای در دست اقدام مربوط به طراحی استخراج کانسار، ارزیابی اقتصادی این پروژه انجام و شاخصهای مربوطه برآورد خواهد شد.
 

کلید واژه ها: کانسنگ زمین شناسی اقتصادی واکتشاف سایر موارد