توسعه آبخوانهای کارستی در زون رورانده زاگرس (حوضه کارست شهر کرد )

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد تقی رضایی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
The sharekord kast basin which covers an area of ۳۷۳۳ Km۲ is located in zagros main thrust fault zone of Iran. The main karstic formations in this basin includs middle cretaceous orbitolina limestones and oligomiocene white nummulitic limestones which covers ۷۶۷ Km۲ of the basin.  The sufficient conditions for karstification including high precipitation , high elevation , low temprature and fractures due to tectonic activiteis have causes many karst features and karstic aquifers in this area.
In this article some results of comprehensive study of karst during ۱۹۹۷ till ۲۰۰۱ by Iran karst research center have  been presented.

چکیده
حوضه  کارستی  شهر کرد  به  مساحت  3733 کیلومترمربع  در  زون  رورانده  اصلی  زاگرس  در ایران  واقع  شده  است  .  سازندهای  عمده  کارستی  در این  حوضه  شامل  آهکهای  اربیتولین دارکرتاسه  میانی  و آهکهای  نومولیت دار الیگومیوسن  می باشد که 767 کیلومترمربع از  سطح  حوضه  را  می پوشانند .  عوامل  و شرایط  محیطی مناسب برای  ایجاد  و توسعه  کارست  در این  منطقه  از  جمله  بارش  زیاد  ،  وجود  ارتفاعات  آهکی ، دمای  پایین  ،  وجود  درزو شکافهای  ناشی  از  تکتونیک  سبب  ایجاد  پدیده های  کارستی  متعدد  و تشکیل  آبخوانهای  کارستی  شده  است .  در این  مقاله  بخشی  از  نتایج  حاصل  از  مطالعات  جامع  کارست  در این  حوضه  که  در  سالهای  1376  تا  1380  توسط  مرکز  تحقیقات  کارست  کشور  انجام  شده  است  ارائه  می گردد.
 

کلید واژه ها: کارست شهرکرد زاگرس تکتونیک الیگومیوسن آب شناسی سایر موارد