برآورد بلوک‌های تشکیل شده در مسیر تونل دسترسی تالون (آزاد راه تهران شمال)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد حسن نظر‌ی ماشاالله خامه‌چیان
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract: Engineering evaluation of Rock masses is the First step and Index method for Rock mechanics Projects. Block assesment in excavation is Vital Job from Engineering and economical point of View. Block evaluation in south tallon tunell by unwedge, determined Key block in Goodman block theory. After it support type from RMR is modified and Reconstituld.


 

 

خلاصه: در ارزیابی مهندسی از توده سنگ، نخستین قدم طبقه‌بندی مهندسی سنگ است که بعنوان یک روش ایندکس محسوب می‌‌شود. ارزیابی بلوک‌های مسیر حفاری‌های زیرزمینی گام مهمتر و اساسی‌تری است که از جنبه‌های اقتصادی و مهندسی قابل توجه می‌باشد. با ارزیابی بلوک‌های مسیر تونل دسترسی تالون، گوه‌های کلیدی در مسیر مشخص گردیده‌‌اند که در این مورد از نرم‌افزار unwedge کمک گرفته شده است. گوه‌های کلیدی بر اساس تئوری بلوکی گودمن مشخص شدند و اصلاح تیپ پایداری حاصل از RMR بدین وسیله مدنظر قرار گرفته است.

کلید واژه ها: تونل مهندسیسنگ حفاری زمین شناسی مهندسی تهران