عمق یابی و بررسی میزان رسوب گذاری در اطراف پایه های پلهای نصب شده در رودخانه کارون- اهواز

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بهرام حبیب نیا- سید هاشم امام- مسعود صدری نسب
منابع ببببببببببببببببببببببب
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
یکی از مهمترین منابع آبهای جاری کشور، رودخانه کارون واقع در استان خوزستان است. موقعیت جغرافیایی، وجود ذخائر عظیم نفت و گاز زمینهای مستعد کشاورزی، وجود بزرگترین رودخانه ایران در این استان و نزدیکی به بنادر جنوبی کشور باعث شده است تا صنایع نفت و گاز در این منطقه رشد قابل توجهی داشته باشند. عدم لایروبی رودخانه به دلیل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی در سالهای اخیر باعث پایین آمدن کیفیت آب رودخانه و ظهور جزیره های متعدد شده است. رسوبات رودخانه ای مشکلات عدیده ای نظیر افزایش هزینه های لایروبی آنها از نظر تشکیل جزایر، کاهش مقطع رودخانه ها، مسائلی در ارتباط با آبگیر آنها و ایستگاههای پمپاژ بوجود آورده است. در این راستا اندازه گیری مقدار رسوب گذاری در نقاط مختلف رودخانه به ویژه در اطراف پایه های پلهای در مسیر رودخانه امری ضروری است و عمق یابی در مقطع عرضی رودخانه بدین منظور و برای اجرای سازماندهی رودخانه امری اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق پس از مطالعه تاریخچه رسوبات رودخانه و شناسایی جزایر موجود در مسیر، به بررسی رسوبات سیلابهایی که در مسیر خود با برخورد به موانع مختلف ته نشست شده و موجب رسوب گذاری و یا شسته شدن مواد بستر و در نتیجه باعث شستگی موضعی Local Scour می شوند، پرداخته است. یکی از این موارد رسوبات اطراف پایه ستونها و پل های نصب شده در مسیر رودخانه است که در این مقاله به این مهم اشاره شده است. بدین منظور هر چند سال یکبار باید آمار رسوبگذاری در این نقاط را جهت اهداف مختلف ثبت نمود. در سال 1363 سازمان زمین شناسی کشور به درخواست استانداری خوزستان از پنج نقطه مختلف به خصوص در کنار پلها عمق سنجی بعمل آورد. در فروردین ماه 1378 نویسندگان مقاله از چهار نقطه ای که در 15 سال پیش عمق سنجی بعمل آمده بود جهت مقایسه و میزان رسوبگذاری، اندازه گیری از سطح آب تا عمق بستر رودخانه را توسط دو دستگاه
Eco- Sounder و Conductivity Temperature)
and Depth Measurementsبعمل آوردند و پروفیل های عرضی مختلف را تفسیر و میزان رسوبگذاری در این مدت را مشخص نمودند.

کلید واژه ها: خوزستان