بررسی روند تغییرات نوار ساحلی استان خوزستان

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رزیتا عسگری – مهندس غریب رضا – دکتر سعید خدابخش- دکتر علی کرمی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

In this paper the change detection of  the southern coastal strip of iran will be investigated. For this purpose the satellite image of  the  area  in  two different  time
periode  ( ۱۹۹۸,۲۰۰۰)were compared to gether. This  comparison showed a erosion in the area where subjected to current  and wave attack.
It also showed an sever sedimentation in river inlets,such as zohreh and arvand-rood inlets.In comparison whit airial photos,the use of satellite image is more accurate and less time consumer.
The results of this investigation can be used by enginners and managers in the field of coastal manegment, and be reduce  the coast of  the coastal projects.
 

چکیده
                در این مطالعه نوار ساحلی استان خوزستان از لحاظ میزان تغییرات خطوط ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است. تصاویر ماهواره‌ای مورد مطالعه در دو زمان مختلف، مربوط به سالهای 1989 و 2000 تفسیر و با هم مقایسه شدند. در این مقایسه مشخص گردید که بخشهایی از سواحل که در معرض امواج مستقیم دریا و جریانات ناشی از آن بوده‌اند دچار فرسایش شده‌اند و پدیده رسوبگذاری در قسمتهایی از سواحل  که رودخانه‌های دائمی مثل رودخانه زهره و اروند رود به دریا ریخته اند صورت گرفته است.
                استفاده ازتصاویر ماهواره‌ای زمانهای مختلف برای تفسیر تغییرات در مقایسه با  عکس های هوایی ،بدلیل یکپارچه بودن از دقت بالایی برخوردار است  و مستلزم صرف وقت زیادی زیادی نمی‌باشد لذا می‌توان از این روش در مطالعات اولیه در زمینه مهندسی بنادر به خوبی استفاده نمود. بدون شک دستیابی به اطلاعات در مورد تغییرات عوارض روی زمین و روندیابی آن دیدگیهای جدیدی را برای مدیران، برنامه‌ریزان و طراحان ایجاد خواهد کرد و بدین ترتیب از هدر رفتن سرمایه‌های ملی جلوگیری شده و بهره‌برداریهای بهینه از امکانات موجود بعمل خواهد آمد.
 

کلید واژه ها: نوارساحلی رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی سایر موارد