نقش میان لایه‌های شیلی و مارنی در آب بندی ساختگاه سد بارزو

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده دکتر اکبر قاضی فرد۱، مهندس غلامرضا غلامی۲، ناصرتالی خشک۳
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

 ۶> Abatract۶>

Presence of clayey rocks ( shale, marl, claystone, etc ) cause many problems, in most of civil projects. Since Barzoo dam site is composed of limestone layers with shale and marl interbeds, which can be washed out, so can cause seepage and leakage of water  from dam foundation and abutments. So in this research, the behaviour of shale and marl interbeds in relation to isolation of water by using water pressure test ( Lougan ) were evaluated. In addition, the effect of geological condition of dam site on behaviour of these interbeds was studied and in this relation, some appropriate recommendations
were presented.
 

چکیده
 
وجود سنگهای رسی ( شیل، مارن، گلسنگ و … ) در اکثر پروژه‌های عمرانی، باعث بروز مشکلاتی در حین اجرا و یا بهره برداری از این پروژه‌ها می گردند.
از آنجا که ساختگاه سد بارزو، از لایه‌های آهکی با میان لایه‌های شیلی و مارنی تشکیل گشته است واین میان لایه‌ها می توانند در اثر شستشو ( Wash out ) از بین رفته و باعث نشت و فرار آب گردند. لذا در این مقاله به بررسی چگونگی عملکرد این میان لایه‌ها، در ارتباط با آب بندی جایگاه سد بارزو پرداخته شده است. در این تحقیق کوشش شده است که از نتایج آزمونهای فشار آب ( لوژان ) در تحلیل عملکرد این میان لایه ها کمک گرفته شود. بعلاوه تاثیر وضعیت زمین شناسی محل سد، در چگونگی رفتار این میان لایه ها مورد ارزیابی قرار گرفته، و در نهایت در ارتباط با چگونگی اجرای پرده آب بند پیشنهاداتی ارائه شده است.
 

کلید واژه ها: شیل مارن گلسنگ سدبارزو زمین شناسی مهندسی سایر موارد