پیش بینی خطر رانش زمین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید محمود فاطمی عقدا رامین ساری خانی محمد تشنه لب
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

با توجه به توانایی های شبکه های عصبی مصنوعی ،کاربرد آنها در رشته های مختلف مهندسی وعلوم زمین گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. در این مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در زمین شناسی مهندسی و در پیش بینی زمین لغرشهای منطقه طالش مورد بررسی قرار گرفته است. که با انتخاب پارامترهای ورودی موثر در زمین لغزش ، سیستم قادر خواهد بود اطلاعات ورودی را پردازش نماید و خروجی ( پتانسیل خطر زمین لغزش ) شبکه عصبی پیش بینی خطر رانش زمین (زمین لغزش ) را اعلام نماید.

 


 

کلید واژه ها: رانشزمین شبکههایعصبیمصنوعی پرسپترون زمین شناسی مهندسی سایر موارد