استفاده از آنالیز کمی (XRD) در تعیین درصد ماده بیشکل (Amorphous Content)

دسته شیمی و آنالیز دستگاهی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کامران احمدی و محمدرضا کتابداری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

X-ray diffraction (XRD) is a commonly used technique for qualitative analysis of minerals, and has also been successfully used for quantitative measurements. The matrix flushing method of Cristallinity Chang and a new X-ray diffraction method for the determination of and Amorphous Content are applied to Opal and Quartz mixture. The PC-APD is used to determine the quantitative analysis of these two minerals.
 

چکیده:
استفاده از پراش اشعه ایکس روش معمول جهت آنالیز کیفی کانیها بحساب می‏آید، ولی در عین حال بطرز موفقیت آمیزی در اندازه گیری کمی کانی‏ها (و یا سایر مواد) نیز قابل بکارگیری می‏باشد. دراین تحقیق جهت تعیین کمی ماده آمورف و بلوری از روش ماتریکس فلاشینگ (Matrix Flushing) چانگ استفاده شده است. همچنین از یک روش ابداعی (نیمه اتوماتیک) استفاده گردیده است. با استفاده از این دو روش مقادیر مواد آمورف و بلوری در نمونه‏هایی حاوی مخلوطی از کوارتز و اوپال مورد محاسبه واقع شده است. در انجام این تحقیق از نرم‏افزار (PC-APD) ساخت شرکت فیلیپس استفاده گردید.

کلید واژه ها: آنالیزکمی شیمی و آنالیز دستگاهی سایر موارد