کاربردهای زمین شناسی سینکروترون (مطالعه سولفیدهای نقره و مس توسط SRS)

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رزم آرا، مرتضی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
Synchrotron radiation techniques are increasingly providing attractive solutions to problems in crystallography, Mineralogy geochemistry, physics, chemistry and biology. The ability to obtain structural information that can be both element specific and often phase specific is encouraging experiments in heterogeneous systems. In addition, the exciting possibility is now emerging if combining several synchrotron radiation techniques in one and the same experiment.
In the last decade x-ray Absorption spectroscopy (XAS) has become a vital structural techniques for many problems in mineralogy, physics, chemistry and biology. Fluorescence EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) techniques are unique to synchrotron radiation facilities enable the mineralogists for solving problems in site symmetry, the structural information of crystals, the local geometry of multicomponent glasses, the local structure around each site and so on (Brown et al., ۱۹۸۸).
The main part of paper summarizes recent works carried out by author at the Daresbury SRS (Razmara, ۱۹۹۷). K-edge XAS studies of sulphide provided information on the local structural environments of Ag, Sb, Bi and As (Razmara et al., ۱۹۹۷).
 

چکیده
تکنیک های تشعشع سینکروترون به طور فزاینده ای راه حل های منحصر به فردی در حل مسائل کانی شناسی بلور شناسی، ژئوشیمی، فیزیک، شیمی و حتی زیست شناسی را فراهم آورده اند.  توانایی بدست آوردن اطلاعات ساختاری ، آزمایشات در سیستم های ناهمگن (هتروژن) را برای محققین امکان پذیر ساخته است. در یک دهه گذشته، XAS یک تکنیک ساختمانی ضروری در حل مسائل بنیادی کانی شناسی، فیزیک، شیمی و بیولوژی شده است. تکنیک های EXAFS هم در میان امکانات حاصل از سینکروترون منحصر به فرد می باشد و کانی شناسان و بلورشناسان را قادر به حل مسائلی همچون تقارن بلوری، اطلاعات ساختمانی بلورها، ژئومتری موضعی شیشه های چند ترکیبی و تعیین ساختمان در ساختارهای پیچیده را نموده است. این تکنیک گر چه مکمل روشهای دیگر اسپکتروسکوپی است، اما مزیتی که دارد این است که امکان کار در مورد عنصر خاص در یک بلور و اطلاعات ساختمانی مستقیم در مورد مواد دارای نظم ساختمانی وهمچنین مواد آمورف را فراهم می آورد. بخشی از این مقاله، مطالعات اخیری است که توسط نویسنده در سینکروترون (SRS) انگلستان انجام شده است. مطالعات XAS K-edge سولفیدها، اطلاعاتی در مورد محیط ساختمانی عناصر Bi, Sb, Ag و As را فراهم آورد. علاوه بر این محلهای ساختمانی عناصر فرعی Cd و Hg در سولفیدهای مس و نقره، با استفاده از EXAFS مشخص شده و حتی امکان مطالعه ساختمانهای ناشناخته را فراهم آورد.

کلید واژه ها: سینکروترون کانی شناسی سایر موارد