اهمیت و نقش دورسنجی و تصاویر ماهواره ای در مطالعات ژئومورفولوژی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبداله سیف
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT
Nowadays, the significance and role of remote sensing in the environmental studies are clearly eminent; remote sensing as a superior technology, has enhanced the capability of geology researchers and specially of the geomorphologists. Characteristics such as satellite data digital and discrete nature, data multi- spectrality, enjoying images horizontal and vertical view recording of the phenomena repetatire and regular information presence of informative time series expanded and large viewing range globality (World extensiveness) images photomozaic and connection possibility access to hard - to - pass regions via these images preparation of  information layers etc are all reckoned privileges of satellite images for the geomorphologic studies.
Geomorphology is the science of the earth features each discussion of which can make use of satellite images and digital information with the power of various time – space and local resolution depending on specifications such as landforms objective and type of study and survey, etc.
In this article, we have dealt with the key role of satellite images in analysis and interpretation and reconstruction of geomorphologic domains in the Quaternary environments.

 

چکیده
    امروزه اهمیت و نقش سنجش از دور در مطالعات محیطی بر کسی پوشیده نیست چرا که بعنوان یک تکنولوژی برتر توان محققین علوم زمین و از آن جمله ژئومورفولوژیستها را بالا برده است. ویژگیهایی همچون ماهیت گسسته و رقومی داده های ماهواره ای، چند طیفی بودن داده ها، برخورداری از دید عمودی و افقی تصاویر، ثبت اطلاعات تکراری و منظم از پدیده ها، وجود سریهای زمانی اطلاعات، میدان دید گسترده و کلان، جهان گستر بودن، امکان اتصال و فتوموزائیک تصاویر، دسترسی به مناطق صعب العبور از طریق این تصاویر امکان تهیه لایه های اطلاعاتی و... همه و همه از مزایای تصاویر ماهواره ای در راستای مطالعات ژئومورفولوزیکی قلمداد می شوند.
    ژئومورفولوزی علم مطالعه اشکال ناهمواریهای زمین می باشد و هر کدام از شاخه های  این علم می تواند اطلاعات رقومی و تصاویر ماهواره ای را با قدرت تفکیکهای زمانی فضایی و مکانی مختلف بسته به نوع مطالعه به خدمت بگیرد.
    در این مقاله به نقش کلیدی تصاویر ماهواره ای در تحلیل، تفسیر و بازسازی قلمروهای ژئومورفولوژی در محیطهای کواترنر پرداخته ایم.
 

کلید واژه ها: ژئومورفولوژی دورسنجی و GIS سایر موارد