روشهای کنترل بهمن در حوزه آبخیز سیروان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده اقبال محمدی- رسول گودرزی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
بهمن از پدیده هایی است که در ایران چندان شناخته شده نیست. این در حالی است که در مناطق کوهستانی ایران بهمن از پدیده های مشکل زا می باشد. قدمت مطالعات برف و بهمن در کشورهایی مانند سوئد، نروژ، کانادا، سوئیس، و فرانسه حدوداٌ به بیش از 150 سال می رسد. اکنون تجربیات زیادی در این کشورها کسب شده است و تا حد زیادی از خسارات این پدیده طبیعی کاسته شده است. خسارات مالی هنگفت از وقوع بهمن به بزرگراهها، جاده و مناطق مسکونی، مبین اهمیت مطالعه برف و بهمن در حوزه های آبخیز کوهستانی است. از مجموع 28000 کیلومتر مربع سطح حوزه های آبخیز استان کردستان، بیش از 18500 کیلومتر مربع آن کوهستانی است. در کردستان در سالهای با بارش برف سنگین، بهمن بسیار مشکل ساز است. به عنوان مثال در منطقه سیروان، بهمن موجب وقوع خسارات فراوان گردیده و علاوه بر تلفات جانی ارتباط منطقه را برای مدت زمان طولانی قطع می نماید. در این زمینه گزارشات متنوعی وجود دارد. در منطقه آبیدر نیز سقوط بهمن، موجب خسران شده است. در این مقاله سعی می شود اهمیت شناخت این پدیده مهم بطور خلاصه بیان شود و درعین حال روشهای کنترل و پیش بینی بهمن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: بهمن سیروان کردستان زمین شناسی مهندسی