بارزسازی توده‌های ژیپس منطقه شمال آوج با استفاده از پردازش و تفسیر داده‌های ماهواره‌ای

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سلطانی، ماهیار توکلی صبور، امیر صادقی ناد ،علی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract۲>

The Understudy region, is located in ۲۵ km. Distance from north Avaj in Ghazvin province. This erea is located in sheet of ۱/۱۰۰۰۰۰ Avaj that published by G.S.I.
In this underview region and in the Avaj red beds the Gypsum resourse is observed in a large scale. Which some of them is also benefiting from a good economice value.
The objective of this paper , is manifestation and segregation of Ggpsum bodies by the satellite amge processing (Landsat TM , Scene = ۱۶۶-۳۵)
During this research , we used BR , LSFIT , F.C.C  and etc. techniques, the results achieved by field study , and laboratorial experiments. Significantly indicate the authenticity of project results.
 

چکیده :
منطقه مورد مطالعه در استان قزوین و در حدود 25 کیلومتری شمال آوج (شیت 100000/1 آوج) واقع شده است. در این منطقه و در بین  لایه  های قرمز  آوج       (Avag red bed ) کانی ژیپس بطور نسبتاً گسترده‌ای مشاهده می‌گردد به طوری که بعضی از توده‌ها، جنبه اقتصادی قابل توجهی نیز دارند. هدف از این تحقیق بارزسازی و تفکیک واحدهای ژیپس منطقه فوق‌الذکر با استفاده از پردازش تصاویر رقومی ماهواره‌ای (سنجنده TM ماهواره لندست) می‌باشد.در این تحقیق تکنیکهای  BR، FCC,LSFIT مورد استفاده قرار گرفته، لازم به ذکر است که نتایج حاصل ازمطالعات آزمایشگاهی و عملیات صحرائی نشان دهنده صحت نتایج بدست آمده می‌باشد.

کلید واژه ها: استانقزوین ماهواره ژیپس دورسنجی و GIS سایر موارد