اهمیت و جایگاه سیستم های تصویری در تهیه نقشه

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شیدا اسکندری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Map projections are attempts to portray the surface of the earth or a portion of the earth on a flat surface.
 Some distortions of conformality, distance, direction, scale, and area always result from this process. Some projections minimize distortions in some of these properties at the expense of maximizing errors in others. Some projection are attempts to only moderately distort all of these properties.

چکیده :
تقریباً از چند دهه گذشته از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای رقومی سازی نقشه ها استفاده می شده است . در این زمینه می توان گفت که کلیه مراحل کار در رقوی سازی نقشه یا کارتوگرافی رقومی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ، از جمله مختصات صحیح نقشه ، پیاده سازی صحیح مختصات بصورت دیجیتالی ( رقومی ) و غیره . البته سیستم تصویری بعنوان مهم ترین عامل در کارتوگرافی رقومی می باشد . استفاده کردن از سیستم های تصویری مناسب و استاندارد در رقومی سازی نقشه بسیار حائز اهمیت می باشد . چرا که رعایت نکردن این مهم باعث می شود که بسیاری از محاسبات و آنالیزها در زمینه های مختلف دچار خطا و اشتباهات بسیار فاحشی شوند که تأثیر بسیار زیادی در تصمیم گیری ها خواهد داشت . در این تحقیق سعی بر این شده است که اهمیت و جایگاه سیستم تصویری را در تهیه نقشه مورد بررسی قرار دهیم .

کلید واژه ها: رقومیسازی آنالیز کارتوگرافی دورسنجی و GIS سایر موارد