بررسی روشهای شناسائی خاکهای واگرا

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ماشاالله خامه چیان-حسن رحیمی- حمید رضا سلوکی
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
روشهای شناسائی خاکهای واگرا
روشهای شناسائی خاکهای واگرا به دو صورت صحرایی و آزمایشگاهی است.در روش شناسائی صحرائی توپوگرافی منطقه نقش به سزایی در شناخت خاکهای واگرا ایفاء می کندکه در مناطق با شیب زیاد فرسایش حاصل از پدیده واگرائی بخوبی قابل تشخیص می باشدوبطور خلاصه وجود بریدگیهای(g u lly)فرسایشی عمیق ،پدیده رکاب،وجود آب گل آلود در پشت آب بندهای کشاورزی بعد از بارندگی و….. از شواهد صحرائی شناسائی خاکهای واگرا می باشد«2» روشهای آزمایشگاهی شناسائی خاکهای واگرا عبارتند از :کرامب،هیدرومتری دو گانه،پین هول و آزمایشگات شیمیائی.
نمونه برداری و آزمایشات
پس از بررسی و جمع آوری اطلاعات از گزارشات ژئوتکنیکی مربوط به استان خوزستان و انجام مطالعات صحرائی 23 نمونه از نقاط مختلف استان تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردیده و بر روی آنها آزمایشات تعیین رطوبت،تراکم،دانه بندی،حدود آتربرگ،هیدرومتری دو گانه،پین هول،کرامب،و شیمیائی(جمعاً 447 آزمایش) انجام گردید و بر اساس آنها روشهای مختلف شناسائی خاکهای واگرا مورد بررسی قرار گرفت.

کلید واژه ها: واگراییخاک ژئوتکنیک استانخوزستان زمین شناسی مهندسی سایر موارد