اثر گنبد نمکی داراب بر روی کیفیت آب چشمه های کارستی و دشت مجاور

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی اصغر شرفی-عزت الله رئیسی-قدرت الله فرهودی
تاريخ برگزاری ۱۶ شهریور ۱۳۸۴
خلاصه مطالب:
     در جنوب ایران در قسمتی از کوههای زاگرس و خلیج فارس در حدود دویست بیرون زدگی نمکی وجود دارد. 23 درصد جنوب مرکزی ایران تشکیلات کارستی رخنمون دارند و در استان فارس این تشکیلات، لایه های آبدار کاستی با کیفیت خوبی را تشکیل میدهند و عموماً هدایت الکتریکی چاهها و چشمه هایی که از این تشکیلات تخلیه میگردند کمتر از 500 میکروموس بر سانتیمتر میباشد. در بعضی از مناطق فارس رخنمون گنبد نمکی در مجاورت تشکیلات کارستی، باعث کاهش کیفیت آب های کارستی شده است.
   گنبد نمکی داراب باعث کاهش کیفیت در بعضی چشمه های کارستی شده و کیفیت قسمت سطحی آبهای زیرزمینی دشت مجاور را کاهش داده بطوریکه دشت شوره زار شده است. ولی اثر آن بر روی کاهش کیفیت چشمه، زیاد نیست بطوریکه چشمه میتواند مورد استفاده کشاورزی قرار گیرد.
 
   پیش گفتار:
     تشکیلات کربناته کارستی در حدود 23 درصد مساحت جنوب مرکزی ایران را فرا گرفته اند (1) اکثر این تشکیلات کربناته، لایه های آبدار مناسبی هستند و هدایت الکتریکی آنها کمتر از 500 میکروموس بر سانتیمتر میباشد (2). اما در مناطقی که تشکیلات کربناته در مجاورت گنبدهای نمکی قرارگرفته اند گنبدهای نمکی باعث کاهش کیفیت آبهای کشاورزی بمقدار قابل ملاحظه ای شده اند، که در بعضی از شرایط حتی برای مصارف کشاورزی مناسب نیستند. با توجه به اینکه آب از عوامل مهم محدود کننده توسعه کشاورزی در استان فارس میباشد مطالعه چگونگی نقش گنبدهای نمکی در کاهش کیفیت آب های کارستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
   در حدود 200 گنبد نمکی در جنوب ایران و خلیج فارس وجود دارد (3)، که بعضی از جزایر خلیج فارس از قبیل هرمز، لارک، هنگام، تنب و غیره عمدتاً از گنبد نمکی ساخته شده اند. که این گنبد نمکی، اکثراً بر روی کیفیت آب های زیرزمینی اثر می گذارد هدف از این مطالعه بررسی اثر گنبد نمکی داراب بر روی چشمه های کارستی آهکی و دشت مجاور میباشد

کلید واژه ها: کارستی آب شناسی فارس