زمین لرزه ۱۷ اردیبهشت ۷۸ منطقه کمهره استان فارس

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد رضا قیطانچی-محمد رئیسی
تاريخ برگزاری ۱۸ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
     مشخصات زمین لرزه
در ساعات اولیه روز جمعه 17 اردیبهشت ماه 1378( مطابق با 6 می سال 1999) و در ساعت 3:30:54 به وقت محلی (مطابق با 13:00:54 به وقت گرینویچ ) زمین لرزه مخربی با بزرگی و mb=6.0 Ms=6.3 د رمنطقه زاگرس در استان فارس به فاصله تقریبی 50 کیلومتر غرب شیراز به وقوع پیوست. بر اثر این زمین لرزه 28 نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. بیشترین تخریب در ناحیه کره بس واقع در 50 کیلومتری غرب شیراز رخ داد. سازمان زمین شناسی آمریکا و دانشگاه هاروارد از طریق حل تانسور همان سازوکار مشابه هم از نوع امتداد لغز ارائه نمودند.
فعالیت پسلرزه ها
پایگاه لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک در شیراز پس لرزه های بسیار زیادی را در فاصله حدود 50 کیلومتر ثبت نموده است. جهت تعیین محل دقیق پس لرزه ها و تعیین مشخصات گسل مسبب، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بالافاصله پس از وقوع زمین لرزه اصلی اقدام به برقراری شبکه موقت لرزه نگاری در محل آسیب دیده نمود. این شبکه شامل پنج دستگاه لرزه نگاری رقمی از نوع PDAS و سه دستگاه لرزه نگار آنالوگ از نوع PS2 میباشد. زمان و مختصات ایستگاهها بوسیله GPS کنترل گردیده اند. این شبکه در هفته اول پس از نصب و راه اندازی، پس لرزه های زیادی را ثبت نموده است. محل وقوع اغلب پس لرزه ها با امتداد سیستم گسل کره بس همخوانی خوبی دارند. پردازش و تحلیل داده ها، مشخصات گسل مسبب این زمین لرزه را تعیین خواهند نمود و بدین ترتیب ابعاد و مساحت ناحیه شکستگی و مقدار جابجایی متوسط تخمین زده خواهد شد.

کلید واژه ها: فارس